NEWS:

what is AF ESC AF Guidelines Free Know Your Pulse Resources

Резюме

 

AF Association has launched an online petition which calls for an early review of the UK National Screening Committee’s (NSC) policy on screening for AF in the over 65s. Please sign our petition and together we can make a difference and help to prevent suffering. Read more.

 

New European atlas on the prevention of AF-related stroke reveals clear data gaps in Bulgaria and poor awareness of stroke risk:

The Route Map and European Atlas on the prevention of AF-related stroke is a new, comprehensive report which shows the state of play in different countries in Europe on the prevention of AF-related stroke. The report presents key data documenting the burden posed by AF-related strokes in different countries, highlights key issues and challenges in implementing best practice and provides examples of successful initiatives that have made a difference to patients.

The full interactive report can be accessed here.

Bulgaria has one of the highest rates of stroke and stroke deaths, in Europe, with close to 50,800 strokes per year. The country profile for Bulgaria contained in the report shows that awareness of risk factors for stroke is very poor in Bulgaria and there is very limited data available on AF, AF-related stroke, and treatment patterns.

 

Предсърдното мъждене (ПМ) е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм, което засяга около 6 млн. души в Европа,1 8 млн. в Китай2 и над 2,6 млн. в САЩ.3 За хората с ПМ съществува най- голям риск от инвалидизиращ инсулт4, като това състояние е причина за около 15%5 от всички близо 15 млн. инсулта по цял свят годишно.1 Терапията за намаляване риска от съсирване на кръвта може да предотврати инсултите и свързаните с тях огромни човешки и икономически загуби,6,7 но въпреки това ПМ често остава неразпознато и нелекувано.8 За пациенти, диагностицирани с ПМ, които не приемат антикоагуланти или получават недостатъчно лечение, съществува повишен риск от инсулт.9

�'лобалната харта на пациентите с ПМ има за цел да отправи общ призив по цял свят за подобряване грижите и лечението на хората, които живеят с предсърдно мъждене (ПМ) и на тези, за които съществува риск от инсулт, асоцииран с ПМ. Тя съдържа препоръки за решителни действия, които държавните здравни институции и националните правителства могат да предприемат като животоспасяващи, за намаляване бремето на болестта и свързаните с нея огромни медицински разходи.10

Защо толкова много и най-различни организации в областта на предсърдното мъждене, антикоагулацията, представляващи пациенти с инсулт и сърдечни заболявания, както и медицински асоциации са се обединили, за да подкрепят Хартата? Огромните разходи и бремето на инвалидизация и смърт, дължащи се на неразпознато и нелекувано ПМ, могат да се избегнат, ако държавите предприемат прости действия. �'нешното фокусиране върху ограничаване на разходите може да наложи на здравнитеинституции пренебрегване на интереса на пациентите. Повишената информираност за ПМ и ранното диагностициране,11 акцентирането върху профилактиката и лечението на инсултите, свързани с ПМ, наложени от научнообосновани медицински стандарти,12 по-голямата продължителност на грижите,13 създаването на национални регистри на пациентите с инсулт14 и навременния достъп до най- съвременните орални антикоагуланти, антиаритмични препарати и нови подходи, които преодоляват сегашните ограничения в лечението15 представляват най-добрият път към качествена грижа за хората с ПМ, като същевременно намаляват икономическото въздействие.

Ние призоваваме националните правителства и държавните здравни институции да предприемат действия за подобряване живота на хората с ПМ и драстично намаляване на рисковете и разходите за инсулти, свързани с ПМ.

Burden of treatment

Share your experience of how treatments affect your life. For example: visits to the doctor, medical tests, treatment management, and lifestyle changes.

Most doctors are unaware of the remarkable efforts patients must make in order to care for themselves.

Share your experience with physicians

 

Download Global Patient Charter

AF-related stroke in Europe: a preventable problem

How can we avoid a stroke crisis in Europe: Updated EU Report