NEWS:

what is AF ESC AF Guidelines Free Know Your Pulse Resources

Εκτελεστική περίληψη

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από Ελλάδα και Κύπρο συμμετέχουν στην εκστρατεία για την πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων που σχετίζονται με την κολπική μαρμαρυγή, ώστε να αποτελέσουν προτεραιότητα της εθνικής υγειονομικής περίθαλψης

 

AF Association has launched an online petition which calls for an early review of the UK National Screening Committee’s (NSC) policy on screening for AF in the over 65s. Please sign our petition and together we can make a difference and help to prevent suffering. Read more.

 New report reveals significant gaps in the prevention of AF-related stroke in Greece as compared to other countries:

The Route Map and European Atlas on the prevention of AF-related stroke is a new, comprehensive report which shows what different countries in Europe are doing to improve the prevention of AF-related stroke. The report presents key data documenting the burden posed by AF-related strokes in different countries, highlights key issues and challenges in implementing best practice and provides examples of successful initiatives that have made a difference to patients. The Hellenic Cardiology Society was a key contributor to the report.

The interactive report can be accessed here.

The country profile for Greece featured in the European Atlas confirms the recommendations of local experts that much needs to be done to improve the prevention of AF-related stroke in Greece. There is very little data on AF in Greece, however 1 in every 3 ischaemic stroke is thought to be due to AF �' and there are close to 32,600 strokes every year. One key area of improvement is in terms of prescription of effective anticoagulation therapy to AF patients to help reduce their risk of AF-related stroke: between 59-67% of AF patients at increased risk of stroke do not receive anticoagulation therapy despite guideline recommendations.

 

Η Κολπική Μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί την πιο κοινή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού και προσβάλει περίπου
6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη1, 8 εκατομμύρια στην Κίνα2 και περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια
στις Ηνωμένες Πολιτείες.3 Τα άτομα που πάσχουν από ΚΜ διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν
εγκεφαλικό επεισόδιο που επιφέρει αναπηρία4 και θα υποστούν κατά προσέγγιση το 15%5 του συνόλου των
15 εκατομμυρίων εγκεφαλικών επεισοδίων που εκτιμάται ότι συμβαίνουν παγκοσμίως ανά έτος.1 Η θεραπεία
για την μείωση του κινδύνου δημιουργίας θρόμβων αίματος μπορεί να προλάβει τα εγκεφαλικά επεισόδια
καθώς και το σχετιζόμενο με αυτά καταστρεπτικό ανθρώπινο και οικονομικό κόστος,6,7 αλλά ωστόσο η ΚΜ
συχνά δεν διαγιγνώσκεται και παραμένει χωρίς θεραπεία.8 Οι ασθενείς με διάγνωση ΚΜ που δεν λαμβάνουν
αντιπηκτικά ή λαμβάνουν ανεπαρκή αγωγή διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.9

Ο Παγκόσμιος Καταστατικός Χάρτης �'σθενών με ΚΜ σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει μια παγκόσμια,
ενοποιημένη φωνή για την βελτίωση της περίθαλψης και θεραπείας των ατόμων που ζουν με κολπική
μαρμαρυγή (ΚΜ) και για εκείνους που διατρέχουν κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σχετιζόμενου με την ΚΜ.
Περιέχει συστάσεις σχετικά με κρίσιμες ενέργειες τις οποίες οι υπεύθυνοι χάραξης της πολιτικής, οι πάροχοι
υγειονομικής περίθαλψης, οι χρηματοδότες και οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να αναλάβουν για να
σώσουν ζωές, να μειώσουν το φορτίο της νόσου και τα τεράστια συναφή ιατρικά έξοδα.10

�'ιατί ένας τόσο μεγάλος αριθμός και μια ευρεία γκάμα οργανισμών που εκπροσωπούν την κολπική
μαρμαρυγή, την αντιπηκτική αγωγή, το εγκεφαλικό επεισόδιο, τους καρδιοπαθείς και οι ιατρικοί σύλλογοι
ενώθηκαν για την έγκριση του Καταστατικού Χάρτη; Το τεράστιο κόστος και το φορτίο της αναπηρίας και
του θανάτου που οφείλονται στην αδιάγνωστη και αθεράπευτη ΚΜ μπορεί να προληφθεί εφόσον οι χώρες
προβούν σε απλές ενέργειες. Η έμφαση που δίνεται σήμερα στην περιστολή του κόστους μπορεί να πιέσει
τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να παραβλέψουν την προοπτική του ασθενούς. Η αυξημένη
επίγνωση για την ΚΜ και η πρώιμη διάγνωση,11 η έμφαση στην πρόληψη και θεραπεία του σχετιζόμενου με
την ΚΜ εγκεφαλικού ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες τις βασισμένες σε αποδείξεις,12 η αυξημένη
συνέχεια της περίθαλψης,13 τα εθνικά μητρώα εγκεφαλικού επεισοδίου14 και η έγκαιρη πρόσβαση στα
νέα από του στόματος αντιπηκτικά, αντιαρρυθμικά και στις νέες προσεγγίσεις που αντιπαρέρχονται τους
περιορισμούς των τρεχουσών θεραπευτικών αγωγών15 αντιπροσωπεύουν την καλύτερη οδό προς την
ποιοτική περίθαλψη των ατόμων με ΚΜ μειώνοντας παράλληλα τον οικονομικό αντίκτυπο.

Καλούμε τις εθνικές κυβερνήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης της πολιτικής, τους χρηματοδότες και τους
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να αναλάβουν δράση προκειμένου να βελτιώσουν τις ζωές όσων
πάσχουν από ΚΜ και να μειώσουν δραστικά τους κινδύνους και το κόστος του σχετιζόμενου με την
ΚΜ εγκεφαλικού.

AF-related stroke is an avoidable burden

AF-related stroke in Europe: a preventable problem

How can we avoid a stroke crisis in Europe: Updated EU Report