NEWS:

what is AF ESC AF Guidelines Free Know Your Pulse Resources

Yönetici Özeti

 

New European atlas on the prevention of AF-related stroke launched:

The AF Association Turkey is a proud contributor to the Route Map and European Atlas on the prevention of AF-related stroke - a new, comprehensive report which shows what different countries in Europe are doing to improve the prevention of AF-related stroke. The report presents key data documenting the burden posed by AF-related strokes in different countries, highlights key issues and challenges in implementing best practice and provides examples of successful initiatives that have made a difference to patients. Professor Erdem Diker, Director of Cardiology and Electrophysiology Department at the Medicana International Ankara Hospital and President of the Atrial Fibrillation Association, Turkey, was a key contributor to the report.

The interactive report can be accessed here.

There are approximately 310,000 cases of AF in Turkey, and one in four strokes is due to AF. Data on AF and AF-related stroke, however, are quite poor in Turkey compared to other European countries. These data are urgently needed to help guide the clinical management of AF patients. For example, studies suggest that 56% of AF patients in Turkey either do not receive any anticoagulation therapy to help reduce their risk of AF-related stroke, or they are on aspirin, which is no longer recommended by clinical guidelines as it is recognised as being ineffective in preventing AF-related stroke in AF patients.

 

Atriyal Fibrilasyon (AF), Avrupa’da yaklaşık 6 milyon1, Çin’de 8 milyon2 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 2,6 milyonun3 üzerinde insanı etkileyen en yaygın kalp ritmi bozukluğudur. AF’den etkilenen bireyler zayıflatıcı inme4 açısından daha büyük risk altındadır ve tüm dünyada her yıl gerçekleşen tahmini 15 milyon inmenin yaklaşık %15’inin nedeni olarak açıklanmaktadır.1,5 Kan pıhtılarını azaltma tedavisi inmeleri ve bunlara bağlı yıkıcı insani ve ekonomik zararları azaltabilir,6,7 yine de AF genelde anlaşılmamakta ve tedavi edilmemektedir.8 Antikoagülasyon tedavisi almayan ya da standart altı tedavi alan AF teşhisi koyulmuş hastalar yüksek inme riski altındadır.9

Küresel AF Hasta Hakları Bildirgesi, atriyal fibrilasyon (AF) ile yaşayan ve AF’ye bağlı inme riski altında olan bireylerin bakım ve tedavisinin geliştirilmesi için küresel çapta, birleşik bir ses getirmek için tasarlanmıştır. Politika üreticiler, sağlık hizmetleri sağlayıcıları, muhatapların ve resmi kurumların hayatları kurtarmak için, hastalığın ve ilgili büyük tıbbi maliyetlerin ağırlığını azaltmak için gerçekleştirecekleri kritik eylemler hakkında öneriler içerir.10

Neden bu kadar çok sayıda ve çeşitlilikte atriyal fibrilasyon, antikoagülasyon, inme ve kalp hastasını temsil eden organizasyon ve tıbbi kuruluş, Hasta Hakları Bildirgesini onaylamak için bir araya geldi? Büyük maliyetler ve tanımlanmayan ve tedavi edilmeyen AF’ye bağlı sakatlık ya da ölümün nende olduğu zarar ülkelerin alacağı basit önlemlerle önlenebilir. Bugün masrafların kısılmasına yönelik vurgular sağlık sistemlerinin hasta perspektifinden bakmasını önleyebilir. AF ve erken teşhise yönelik giderek artan bilinç,11 AF’ye bağlı inmeleri önleme ve tedavi uygulamalarının kanıta dayanan rehberlik ile yönetimine olan vurgu,12 geliştirilmiş bakım sürekliliği,13 ulusal inme kayıtları14 ve yeni geliştirilen oral antikoagülanlara, antiaritmi ve geçerli tedavi sınırlarını aşan yeni yaklaşımlara zamanında erişim15, ekonomik maliyeti azaltırken AF hastalığı olan insanları kaliteli bakıma götüren en iyi yolu sunmaktadır.

Ulusal hükümetleri, politika yapıcıları, muhatapları ve sağlık hizmet sağlayıcıları, AF hastası olan kişilerin yaşamlarını iyileştirecek ve AF’ya bağlı inme risklerini ve maliyetlerini azaltacak önlemleri almaya çağırıyoruz.

Burden of treatment

Share your experience of how treatments affect your life. For example: visits to the doctor, medical tests, treatment management, and lifestyle changes.

Most doctors are unaware of the remarkable efforts patients must make in order to care for themselves.

Share your experience with physicians

 

Download

AF-related stroke is an avoidable burden